Sofistica je:

Novosti

Usluge
Vođenje nadzorne knjige - novosti

26.07.2013. - Prema zadnjim izmjenama Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 76/13.), rezidenti (osim banaka) su dužni voditi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati SAMO ZA KAPITALNE POSLOVE s inozemstvom...

Usluge
Isplata plaće u gotovini

26.07.2013. - Od 5.7.2013. više nije moguće isplaćivati plaću u gotovini...

Usluge
Oznake R-1 i R-2 na računu od 1.7.2013

26.07.2013. - Prema novome Pravilniku o PDV-u (Nar. nov., br. 79/2013), od 1.7.2013. više nije potrebno na računu navoditi oznaku R-1...

Usluge
Fiskalne blagajne

17.11.2012. - Vlada Republike Hrvatske je predstavila Saboru Prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom...

Usluge
Godišnji obračun plaća za 2012.

17.11.2012. - Poslodavac koji tijekom godine nije redovito mjesečno isplaćivao plaće, kao i poslodavac čiji su radnici tijekom godine koristili pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust...