Sofistica je:
Novosti - Usluge
Vođenje nadzorne knjige - novosti

26.07.2013. - Prema zadnjim izmjenama Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 76/13.), rezidenti (osim banaka) su dužni voditi nadzornu knjigu o plaćanju i ...

Isplata plaće u gotovini

26.07.2013. - Od 5.7.2013. više nije moguće isplaćivati plaću u gotovini...

Oznake R-1 i R-2 na računu od 1.7.2013

26.07.2013. - Prema novome Pravilniku o PDV-u (Nar. nov., br. 79/2013), od 1.7.2013. više nije potrebno na računu navoditi oznaku R-1...

arhiva novosti

Podnošenje poreznih prijava i drugih podataka uporabom sustava ePorezna

Prema Pravilniku o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem (Nar. nov., br. 51/11. i 62/11) je od 1. siječnja 2012. propisano obvezno podnošenje poreznih prijava i drugih podataka bitnih za oporezivanje, uporabom elektroničkog servisa Porezne uprave u okviru sustavu ePorezna.

Sukladno čl. 63. st. 6. Općeg poreznog zakona obrasce poreznih prijava te druge podneske potrebne za oporezivanje obvezni su elektroničkim putem podnositi:

 • porezni obveznici koji su razvrstani u srednje ili velike poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu te
 •  obveznici PDV-a čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga veća od 800.000,00 kn.

Prema čl. 2. st. 2. Pravilnika o podnošenju poreznih prijava, elektroničke usluge koje su trenutačno dostupne i koje porezni obveznici mogu upotrebljavati u ispunjavanju poreznih obveza posredstvom interneta u okviru sustava e-Porezna, pridržavajući se određenih uvjeta i pravila, su:

 • ePDV Popunjavanje i podnošenje PDV obrazaca
                ePDV-K
 • eID Popunjavanje i podnošenje izvješća o primitcima od nesamostalnog rada na ID obrascu
 • ePD Popunjavanje i podnošenje prijave poreza na dobitak
 • eSR Popunjavanje i podnošenje obračuna spomeničke rente
 • eTZ Popunjavanje i podnošenje obračuna članarine turističke zajednice

Osim obveze podnošenja propisanih obrazaca prijava i izvješća, a u okviru skupine ePorezna, porezni obveznici imaju mogućnost uporabe i sljedećih usluga:

 • uvid u porezno-knjigovodstvenu karticu (ePKK), gdje se mogu pregledavati porezna zaduženja i uplate po svim računima koji se analitički prate u PU, a to mogu učiniti i knjigovodstveni servisi ako su od poreznog obveznika dobili ovlaštenje na temelju punomoći. Poreznu je karticu moguće pregledavati za prošlu godinu, bilo koji dan u tekućoj godini, a omogućen je i uvid u buduće stanje na kartici;
 • dostava IP obrasca na elektroničkom mediju;
 • dostava ID-1 obrasca na elektroničnom mediju;
 • dostava podataka o porezno priznatim premijama osiguranja te premijama dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja.