Sofistica je:
Novosti - Usluge
Vođenje nadzorne knjige - novosti

26.07.2013. - Prema zadnjim izmjenama Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 76/13.), rezidenti (osim banaka) su dužni voditi nadzornu knjigu o plaćanju i ...

Isplata plaće u gotovini

26.07.2013. - Od 5.7.2013. više nije moguće isplaćivati plaću u gotovini...

Oznake R-1 i R-2 na računu od 1.7.2013

26.07.2013. - Prema novome Pravilniku o PDV-u (Nar. nov., br. 79/2013), od 1.7.2013. više nije potrebno na računu navoditi oznaku R-1...

arhiva novosti

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koje bi trebale stupiti na snagu 1.3.2012. predlaže se...

  •  povećanje iznosa osnovnog osobnog odbitka sa 1.800,00 na 2.200,00 kn;
  • povećanje iznosa osnovnog osobnog odbitka za umirovljenike sa najmanje 1.800,00 na 2.200,00 kn te najviše sa 3.200,00 na 3.400,00 kn mjesečno;
  • drugačije definiranje poreznih osnovica (razreda), na način da će se stope od 12%, 25% i 40% primijeniti na mjesečnu poreznu osnovicu kako slijedi:

                    - 12% do 2.200,00 kn,
                    - 25% do 6.600,00 kn (razlika iznad 2.200,00 do 8.800,00 kn)
                    - 40% na iznos iznad 8.800,00 kn;

  • da uzdržavanim članom uže obitelji i uzdržavanom djecom mogu biti fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez na dohodak te primici koji se ne smatraju dohotkom ne prelaze iznos 11.000,00 kn (5 osnovnih osobnih odbitaka) na godišnjoj razini,
  • uvođenje novih kategorija oporezivih dohodaka i to:

                     - primitaka od dividendi i udjela u dobiti iznad 12.000,00 kn godišnje koji se isplaćuju od 1.3.2012., osim dividendi i udjela u dobiti koji su ostvareni do 31.12.2000. bez obzira kad se isplaćuju. Umanjenje za neoporezivi dio primitka iz čl. 10. toč. 19. Zakona (od 12.000,00 kn) priznat će se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave,
                     - mirovina rezidenata ostvarenih u inozemstvu,

  • oporezivanje dodatka na mirovinu koji je postao sastavni dio mirovine od 1.1.2012. prema posebnim propisima, a zbog usklađivanja odredbi poreznih i posebnih propisa,
  • prestanak obveze vođenja evidencije o obračunanim i isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti te dostavljanja propisanog izvješća (obrasca DU), s obzirom da se dividende i udjeli u dobiti oporezuju od 1.3.2012. te će se izvješće o obračunatom porezu na dohodak dostavljati na postojećem obrascu ID-1,
  • utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za koji se podnosi godišnja porezna prijava te godišnjeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada po sljedećim stopama i razredima:

                     - 12% do 26.400,00 kn
                     - 22,83% na 16.800,00 kn (razlika između 26.400,00 i 43.200,00 kn)
                     - 25% na 62.400,00 kn (razlika između 43.200,00 i 105.600,00 kn)
                     - 37,5% na 24.000,00 kn (razlika između 105.600,00 i 129.600,00 kn)
                     - 40% na iznos iznad 129.600,00 kn.