Sofistica je:
Novosti - Usluge
Vođenje nadzorne knjige - novosti

26.07.2013. - Prema zadnjim izmjenama Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 76/13.), rezidenti (osim banaka) su dužni voditi nadzornu knjigu o plaćanju i ...

Isplata plaće u gotovini

26.07.2013. - Od 5.7.2013. više nije moguće isplaćivati plaću u gotovini...

Oznake R-1 i R-2 na računu od 1.7.2013

26.07.2013. - Prema novome Pravilniku o PDV-u (Nar. nov., br. 79/2013), od 1.7.2013. više nije potrebno na računu navoditi oznaku R-1...

arhiva novosti

Vođenje nadzorne knjige - novosti

Prema zadnjim izmjenama Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 76/13.), rezidenti (osim banaka) su dužni voditi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati SAMO ZA KAPITALNE POSLOVE s inozemstvom neovisno o tome trebaju li podatke koji se u nju unose upisivati u druge knjige i evidencije koje su obvezni voditi prema drugim propisima. U kapitalne poslove ubrajaju se:

  • izravna ulaganja,
  • ulaganja u nekretnine,
  • poslovi s vrijednosnim papirima,
  • poslovi s udjelima u investicijskim fondovima,
  • kreditni poslovi,
  • depozitni poslovi,
  • plaćanja na osnovi ugovora o osiguranju,
  • jednostrani prijenosi imovine;
  • osobni prijenosi imovine,
  • fizički prijenosi imovine.

Kapitalni su poslovi i poslovi kojima se otuđuju prava stečena ulaganjem, odnosno vrijednosni papiri, repatrijacija sredstava i prijenos ostatka likvidacijske ili stečajne mase. Navedeno je stupilo na snagu 29.6.2013.